1.165. Oszacuj wyniki obliczeń, a następnie oblicz na kalkulatorze dokładne warto ści wyrażeń. Oblicz błąd bezwzględny swojego oszacowania. a) 2 * 13.6 + 44.32 + 671 c) 450/14, 9 + 18, 9 * 4 b) 4 * 256 + 19 * 39 4, 68 * 5, 13 + 99 * 201 d) jaka była inflacja 34 dla członków rodziny

1.165. Oszacuj wyniki obliczeń, a następnie oblicz na kalkulatorze dokładne warto ści wyrażeń. Oblicz błąd bezwzględny swojego oszacowania. a) 2 * 13.6 + 44.32 + 671 c) 450/14, 9 + 18, 9 * 4 b) 4 * 256 + 19 * 39 4, 68 * 5, 13 + 99 * 201 d) jaka była inflacja

34 dla członków rodziny