1.167. Granice lądowe Wenezueli mają w przybliżeniu łączną długość 5000 km. Dokładne długości granic tego kraju z innymi państwami przedstawia poniższa ta- bela. Oblicz błąd bezwzględny i błąd procentowy przybliżonej długości granic lado wych Wenezueli. dane państwo długość Wenezueli z danym panstwem granicy lądowej (w km) Kolumbia 2050 Brazylia 2200

1.167. Granice lądowe Wenezueli mają w przybliżeniu łączną długość 5000 km. Dokładne długości granic tego kraju z innymi państwami przedstawia poniższa ta- bela. Oblicz błąd bezwzględny i błąd procentowy przybliżonej długości granic lado wych Wenezueli. dane państwo długość Wenezueli z danym panstwem granicy lądowej (w km) Kolumbia 2050 Brazylia 2200