1.17 Do sumy zbiorów A i B należy 9 elementów, do części wspólnej A i B należą 4 elementy, natomiast zbiór B – A ma 3 elementy. Po ile elementów mają zbiory A i B?

1.17 Do sumy zbiorów A i B należy 9 elementów, do części wspólnej A i B należą 4 elementy, natomiast zbiór B – A ma 3 elementy. Po ile elementów mają zbiory A i B?