...

1.18. Dane są punkty A, B, C, D. Sprawdź, czy czworokąt ABCD jest równoleglo- bokiem. Następnie oblicz jego obwód. a) A(-2, 1), B(-1,-1), C(2, 5), D(1,7) b) A(2,-5), B(7,0), C(2,5), D(0,3)

1.18. Dane są punkty A, B, C, D. Sprawdź, czy czworokąt ABCD jest równoleglo- bokiem. Następnie oblicz jego obwód. a) A(-2, 1), B(-1,-1), C(2, 5), D(1,7) b) A(2,-5), B(7,0), C(2,5), D(0,3)

Zobacz!