...

1.19. Punkty A(-3, -1), B(1, 2), C(2, 5) są kolejnymi wierzchołkami równole- globoku ABCD. a) Oblicz współrzędne wierzchołka D. b) Oblicz współrzędne punktu S się przekątnych. c) Oblicz długości przekątnych równolegloboku.

1.19. Punkty A(-3, -1), B(1, 2), C(2, 5) są kolejnymi wierzchołkami równole- globoku ABCD. a) Oblicz współrzędne wierzchołka D. b) Oblicz współrzędne punktu S się przekątnych. c) Oblicz długości przekątnych równolegloboku.

Zobacz!