...

1.20. Oblicz współrzędne wierzchołków C i D równolegloboku ABCD, wiedząc, że A(-4, 4), B(-2,-1), a przekątne AC i BD przecinają się w punkcie 5(-1,3). Oblicz długości boków tego równolegloboku. 1.21. W trójkącie ABC dane są: A(-5, 2), c(1, 5). Wiedząc, że CD-1-2, 6], gdzie D to środek boku AB, oblicz współrzędne wierzchołka B oraz długość boku AB. 10 Matematyka. Zbiór zadan. Klasa 2 Zakres rozszerzony

1.20. Oblicz współrzędne wierzchołków C i D równolegloboku ABCD, wiedząc, że A(-4, 4), B(-2,-1), a przekątne AC i BD przecinają się w punkcie 5(-1,3). Oblicz długości boków tego równolegloboku. 1.21. W trójkącie ABC dane są: A(-5, 2), c(1, 5). Wiedząc, że CD-1-2, 6], gdzie D to środek boku AB, oblicz współrzędne wierzchołka B oraz długość boku AB. 10 Matematyka. Zbiór zadan. Klasa 2 Zakres rozszerzony

Zobacz!