1.187. W prostokątnym układzie wspólrzędnych zaznacz zbiór tych punktów płasz czyzny, których współrzędne spelniaja poniższe warunki: a) log2 (x ^ 2 + y) <= 1 b) log1/2 (y + 1) >= x + 1

1.187. W prostokątnym układzie wspólrzędnych zaznacz zbiór tych punktów płasz czyzny, których współrzędne spelniaja poniższe warunki: a) log2 (x ^ 2 + y) <= 1 b) log1/2 (y + 1) >= x + 1

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz