...

1.189. Rozwiąż równania: a) 3 * log2 2 * sin x + log2 (1 – cos 2x) = 2 c) log2 (cos x) + log1/2 (- sin x) = 0 b) logsqrt(2) * sin x (1 + cos x) = 2 d) logosx (sin x) + logsin x (cos x) = 2 Rozwiąż nierówności w przedziale (0, 2pi) : a) logsqrt(2) cos x < - 1

1.189. Rozwiąż równania: a) 3 * log2 2 * sin x + log2 (1 – cos 2x) = 2 c) log2 (cos x) + log1/2 (- sin x) = 0 b) logsqrt(2) * sin x (1 + cos x) = 2 d) logosx (sin x) + logsin x (cos x) = 2 Rozwiąż nierówności w przedziale (0, 2pi) : a) logsqrt(2) cos x < – 1

Zobacz!

Dodaj komentarz