...

1.191. Pewna substancja radioaktywna ma mase 50 gramów, a rozpad powoduje zmniejszenie jej masy o 20% każdego roku. a) Napisz wzór funkcji M(t) opisującej masę tej substancji po czasie t (t- czas liczony w latach). b) Oblicz, po jakim czasie masa substancji będzie równa 25, 6 grama.

1.191. Pewna substancja radioaktywna ma mase 50 gramów, a rozpad powoduje zmniejszenie jej masy o 20% każdego roku. a) Napisz wzór funkcji M(t) opisującej masę tej substancji po czasie t (t- czas liczony w latach). b) Oblicz, po jakim czasie masa substancji będzie równa 25, 6 grama. 

Zobacz!

Dodaj komentarz