1.203. liczby root(3, 5) * root(3, 2), root(4, 4x ^ 2 – 12x + 9), root(3, 25) + root(3, 10) + root(3, 4) , w podanej kolejności, tworzą ciąg geometryczny. Oblicz x.

1.203. liczby root(3, 5) * root(3, 2), root(4, 4x ^ 2 – 12x + 9), root(3, 25) + root(3, 10) + root(3, 4) , w podanej kolejności, tworzą ciąg geometryczny. Oblicz x. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz