1.205. Liczby 4, 3 * (sqrt(2)) ^ (2x – 4), 5/(2 ^ (- x + 2), w) podanej kolejności, są wyrazami ciągu aryt w metycznego. Oblicz x oraz wyznacz różnicę tego ciągu.

1.205. Liczby 4, 3 * (sqrt(2)) ^ (2x – 4), 5/(2 ^ (- x + 2), w) podanej kolejności, są wyrazami ciągu aryt w metycznego. Oblicz x oraz wyznacz różnicę tego ciągu.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz