1.23. wykaż, te jeśli ciąg wybranych argumentów (x,, X X ) funkcji wykładniczej Rx) = 7^x jest ciągiem arytmetycznym, to ciąg wartości tej funkcji (fix,). fix,), fix,).-) jest ciągiem geometrycznym.

1.23. wykaż, te jeśli ciąg wybranych argumentów (x,, X X ) funkcji wykładniczej Rx) = 7^x jest ciągiem arytmetycznym, to ciąg wartości tej funkcji (fix,). fix,), fix,).-) jest ciągiem geometrycznym.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz