...

1.32. Dane są dwa wektory: a = [3, -1] oraz b=15, 3] Znajdź taki wektor x, aby a) 2 x+3·0=b Przesunięcie równoległe wzdłuż osi OX 1.33. współrzędne punktu A,, obrazem punktu A w przesu-

1.32. Dane są dwa wektory: a = [3, -1] oraz b=15, 3] Znajdź taki wektor x, aby a) 2 x+3·0=b Przesunięcie równoległe wzdłuż osi OX 1.33. współrzędne punktu A,, obrazem punktu A w przesu-

Zobacz!