1.33. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór. Następnie podaj przykład miernej oraz przykład liczby niewymiernej – które należą do danego zbioru. liczby wy a) A=\ x:x in R|x>3] ) c) C=\ x:x in R|x<-1,3\ ) e) E=\ x;x in R |x<=-10\

1.33. Zaznacz na osi liczbowej podany zbiór. Następnie podaj przykład miernej oraz przykład liczby niewymiernej – które należą do danego zbioru. liczby wy a) A=\ x:x in R|x>3] ) c) C=\ x:x in R|x<-1,3\ ) e) E=\ x;x in R |x<=-10\