1.40. Rozwiąż graficznie nierówności: a) c) (1/3) ^ – 1 <= 1 (3/2) ^ x >= – x ^ 2 + 3 3/4 * x – 1 1/4 d) y=2^ |x+2| *4^ x1 b) d) ( 1 2 )^ x -1 |=-2x^ 2 -8x-5 b) 2 ^ (x – 2) <= 5 - x d) 2 ^ k < 3 - |x| A y = f(x) (1/3) ^ (x - 3) = |1 - x ^ 2|

1.40. Rozwiąż graficznie nierówności: a) c) (1/3) ^ – 1 <= 1 (3/2) ^ x >= – x ^ 2 + 3 3/4 * x – 1 1/4 d) y=2^ |x+2| *4^ x1 b) d) ( 1 2 )^ x -1 |=-2x^ 2 -8x-5 b) 2 ^ (x – 2) <= 5 – x d) 2 ^ k < 3 – |x| A y = f(x) (1/3) ^ (x – 3) = |1 – x ^ 2|

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz