1.55. Na rysunku obok znajduje się wykres funkcji f(x)=x^ 3 , gdzie kappa in langle-1,2 rangle . Funkcję g określa wzór g(x) = f(x) – 1 . a) Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji g. b) Wyznacz współrzędne punktu przecięcia wykresu funkcji g z osią OY.

1.55. Na rysunku obok znajduje się wykres funkcji f(x)=x^ 3 , gdzie kappa in langle-1,2 rangle . Funkcję g określa wzór g(x) = f(x) – 1 . a) Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji g. b) Wyznacz współrzędne punktu przecięcia wykresu funkcji g z osią OY.