1.54. . Funkcję f określa wzór f(x)=|x|, gdzie x in(-5,4) . Wykres funkcji g powsta je w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji f o wektor vec u =[0,-4] . a) Podaj wzór funkcji g. b) Naszkicuj wykresy funkcji fi g w jednym układzie współrzędnych. c) Podaj najmniejszą wartość funkcji f oraz najmniejszą wartość funkcji g.

1.54. . Funkcję f określa wzór f(x)=|x|, gdzie x in(-5,4) . Wykres funkcji g powsta je w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji f o wektor vec u =[0,-4] . a) Podaj wzór funkcji g. b) Naszkicuj wykresy funkcji fi g w jednym układzie współrzędnych. c) Podaj najmniejszą wartość funkcji f oraz najmniejszą wartość funkcji g.