1.53. W prostokątnym układzie współrzędnych naszkicuj wykres funkcji g, opisa nej wzorem g(x) = sqrt(x) + 3 . Odczytaj z wykresu: a) argument, dla którego wartość funkcji g wynosi 5, b) wartość funkcji g dla argumentu 9, c) zbiór wszystkich wartości, jakie funkcja g przyjmuje dla argumentów z przedzia (0, 4) tu

1.53. W prostokątnym układzie współrzędnych naszkicuj wykres funkcji g, opisa nej wzorem g(x) = sqrt(x) + 3 . Odczytaj z wykresu: a) argument, dla którego wartość funkcji g wynosi 5, b) wartość funkcji g dla argumentu 9, c) zbiór wszystkich wartości, jakie funkcja g przyjmuje dla argumentów z przedzia (0, 4) tu