1.52. W prostokątnym układzie współrzędnych naszkicuj wykres funkcji g, opisa nej wzorem g g(x) = x ^ 2 – 1 Odczytaj z wykresu: a) miejsca zerowe funkcji g, b) zbiór wartości funkcji g, c) maksymalny przedział, w którym funkcja g jest malejąca.

1.52. W prostokątnym układzie współrzędnych naszkicuj wykres funkcji g, opisa nej wzorem g g(x) = x ^ 2 – 1 Odczytaj z wykresu: a) miejsca zerowe funkcji g, b) zbiór wartości funkcji g, c) maksymalny przedział, w którym funkcja g jest malejąca. 

Chcę dostęp do Akademii!