1.51. W prostokątnym układzie współrzędnych naszkicuj wykres funkcji g, opisa nej wzorem g(x) = 1/x + 2 . Następnie podaj: a) miejsce zerowe funkcji g, b) zbiór wartości funkcji g, c) przedziały monotoniczności funkcji g. -6-5-4-3-2-1 -1 3 4 6 X

1.51. W prostokątnym układzie współrzędnych naszkicuj wykres funkcji g, opisa nej wzorem g(x) = 1/x + 2 . Następnie podaj: a) miejsce zerowe funkcji g, b) zbiór wartości funkcji g, c) przedziały monotoniczności funkcji g. -6-5-4-3-2-1 -1 3 4 6 X