1.50. Dany jest wzór funkcji f i wektor . Podaj wzór funkcji g, której wykres vec u otrzymamy po przesunięciu równoległym wykresu funkcji f o wektor f(x) = – 4sqrt(x), u = [0, 4] a) c) b) f(x) = 3x ^ 2 , u = [0, – 1]; f(x)= 5 varphi , vec u =[0,2]; vec u , jeśli: . f(x)=- 1 2 |x|, vec u =[0,-8]

1.50. Dany jest wzór funkcji f i wektor . Podaj wzór funkcji g, której wykres vec u otrzymamy po przesunięciu równoległym wykresu funkcji f o wektor f(x) = – 4sqrt(x), u = [0, 4] a) c) b) f(x) = 3x ^ 2 , u = [0, – 1]; f(x)= 5 varphi , vec u =[0,2]; vec u , jeśli: . f(x)=- 1 2 |x|, vec u =[0,-8]