1.49. Podaj wzór funkcji g, której wykres otrzymamy po przesunięciu równole głym wykresu OY: funkcji f wzdłuż a) o 5 jednostek do góry, jeśli b) o 3 jednostki do dołu, jeśli c) o 7 jednostek do dołu, jeśli d) o 4 jednostki do góry, jeśli e) o 2 jednostki w dół, jeśli osi f(x) = – 2x + 1; f(x) = sqrt(x); f(x) = 3x ^ 2; f(x) = |x|; f(x) = 4/x f) o 3 jednostki do góry, jeśli f(x) = 1/5 * x ^ 3 W każdym przypadku podaj współrzędne wektora przesunięcia.

1.49. Podaj wzór funkcji g, której wykres otrzymamy po przesunięciu równole głym wykresu OY: funkcji f wzdłuż a) o 5 jednostek do góry, jeśli b) o 3 jednostki do dołu, jeśli c) o 7 jednostek do dołu, jeśli d) o 4 jednostki do góry, jeśli e) o 2 jednostki w dół, jeśli osi f(x) = – 2x + 1; f(x) = sqrt(x); f(x) = 3x ^ 2; f(x) = |x|; f(x) = 4/x f) o 3 jednostki do góry, jeśli f(x) = 1/5 * x ^ 3 W każdym przypadku podaj współrzędne wektora przesunięcia.