1.57. Punkty (- 3, 1), (2, – 4) należą do wykresu funkcji f. Podaj dwa punkty, które należą do wykresu funkcji, określonej wzorem: a) g(x) = f(x) – 6 b) h(x) = f(x) + 21 c) k(x) = f(x) – 7 + x -7 -6 5 -4 3 2 y = f(x) 1 0 1 2 3 4 5 X vec u Wyznacz wzór funkcji g. f

1.57. Punkty (- 3, 1), (2, – 4) należą do wykresu funkcji f. Podaj dwa punkty, które należą do wykresu funkcji, określonej wzorem: a) g(x) = f(x) – 6 b) h(x) = f(x) + 21 c) k(x) = f(x) – 7 + x -7 -6 5 -4 3 2 y = f(x) 1 0 1 2 3 4 5 X

vec u Wyznacz wzór funkcji g. f