1.58. Dany jest wzór funkcji fi współrzędne wektora której wykres otrzymamy w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji o wektor u. a) f(x)=x^ 2 +1, vec u =[0,-5] b) f(x)=2x-1, vec u =[0,1] c) f(x)=(x+1)^ 2 , vec u =[0,2]

1.58. Dany jest wzór funkcji fi współrzędne wektora której wykres otrzymamy w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji o wektor u. a) f(x)=x^ 2 +1, vec u =[0,-5] b) f(x)=2x-1, vec u =[0,1] c) f(x)=(x+1)^ 2 , vec u =[0,2]