1.59. Wykres funkcji liniowej f(x) = 2x przesunięto równolegle wzdłuż osi Ox o wektor vec u =[-3,0] i otrzymano wykres funkcji g. a) O jaki wektor można przesunąć równolegle wykres funkcji f wzdłuż osi Oy aby otrzymać wykres funkcji g? Przeprowadź odpowiednie obliczenia. Następ nie naszkicuj wykresy funkcji fi g w jednym układzie współrzędnych i zaznacz vec u wektory przesunięcia. b) Czy przesuwając równolegle wykres funkcji f(x) = x ^ 2 raz o wektor i drugi raz o wektor v otrzymamy wykres tej samej funkcji?

1.59. Wykres funkcji liniowej f(x) = 2x przesunięto równolegle wzdłuż osi Ox o wektor vec u =[-3,0] i otrzymano wykres funkcji g. a) O jaki wektor można przesunąć równolegle wykres funkcji f wzdłuż osi Oy aby otrzymać wykres funkcji g? Przeprowadź odpowiednie obliczenia. Następ nie naszkicuj wykresy funkcji fi g w jednym układzie współrzędnych i zaznacz vec u wektory przesunięcia. b) Czy przesuwając równolegle wykres funkcji f(x) = x ^ 2 raz o wektor i drugi raz o wektor v otrzymamy wykres tej samej funkcji?