1.60. Wykres funkcji liniowej f(x) = (- x)/2 przesunięto równolegle wzdłuż osi OY o wektor vec u =[0,-2] i otrzymano wykres funkcji g. O jaki wektor v można przesunąć równolegle wykres funkcji f wzdłuż osi OX, aby otrzymać wykres funkcji g? Przepro wadź odpowiednie obliczenia. Następnie naszkicuj wykresy funkcji fig w jednym układzie współrzędnych i zaznacz wektory u i v, zaczepione w punkcie . o(0, 0)

1.60. Wykres funkcji liniowej f(x) = (- x)/2 przesunięto równolegle wzdłuż osi OY o wektor vec u =[0,-2] i otrzymano wykres funkcji g. O jaki wektor v można przesunąć równolegle wykres funkcji f wzdłuż osi OX, aby otrzymać wykres funkcji g? Przepro wadź odpowiednie obliczenia. Następnie naszkicuj wykresy funkcji fig w jednym układzie współrzędnych i zaznacz wektory u i v, zaczepione w punkcie . o(0, 0)