1.61. Funkcja f jest opisana za pomocą tabelki: X f(x) -4 -10 -3 -8 0 -5 5 1 12 2 40 25 100 400 Opisz za pomocą tabelki funkcję g określoną wzorem: a) g(x) = f(x – 1) + 5 c) g(x) = f(x – 15) – 100 b) g(x) = f(x + 3) + 12 d) g(x) = f(x + 100) – 25

1.61. Funkcja f jest opisana za pomocą tabelki: X f(x) -4 -10 -3 -8 0 -5 5 1 12 2 40 25 100 400 Opisz za pomocą tabelki funkcję g określoną wzorem: a) g(x) = f(x – 1) + 5 c) g(x) = f(x – 15) – 100 b) g(x) = f(x + 3) + 12 d) g(x) = f(x + 100) – 25