1.62. Podaj współrzędne wektora , o jaki należy przesunąć wykres funkcji f vec u otrzymać wykres funkcji g, jeśli: a) g(x) = f(x – 2) + 4 d) g(x) = f(x – 7) – 2 b) g(x) = f(x + 1) + 5 e) g(x) = f(x – sqrt(3)) + 10 f) c) g(x) = f(x + 5) – 3; g(x) = f(x + 4) – sqrt(2) . vec u =[-3,0]

 1.62. Podaj współrzędne wektora , o jaki należy przesunąć wykres funkcji f vec u otrzymać wykres funkcji g, jeśli: a) g(x) = f(x – 2) + 4 d) g(x) = f(x – 7) – 2 b) g(x) = f(x + 1) + 5 e) g(x) = f(x – sqrt(3)) + 10 f) c) g(x) = f(x + 5) – 3; g(x) = f(x + 4) – sqrt(2) . vec u =[-3,0]

Chcę dostęp do Akademii!