1.63 Wykres funkcji przesuń równolegle o wektor u. Napisz wzór funkcji g, której wykres otrzymałeś, jeśli: a) f(x)= sqrt x , vec u =[1,2] c) f(x)=|x|, vec u =[4,-5] b) f(x) = x ^ 2 , vec u =[-2,3] d) f(x)= 1 x , vec u =[1,-3]

1.63 Wykres funkcji przesuń równolegle o wektor u. Napisz wzór funkcji g, której wykres otrzymałeś, jeśli: a) f(x)= sqrt x , vec u =[1,2] c) f(x)=|x|, vec u =[4,-5] b) f(x) = x ^ 2 , vec u =[-2,3] d) f(x)= 1 x , vec u =[1,-3]