1.64. Podaj współrzędne wektora u, o jaki należy przesunąć wykres funkcji f, aby otrzymać wykres funkcji g, jeśli: a) f(x) = |x|, g(x) = |x – 1| + 8 b) f(x) = x ^ 3, g(x) = (x + 20) ^ 3 – 4 c) f(x) = x ^ 4, g(x) = (x + 3) ^ 4 – 1 d) f(x) = 1/2 * x ^ 2, g(x) = 1/2 * (x – 1) ^ 2 + 4 e) f(x) = 3sqrt(x), g(x) = 3sqrt(x + 2) + 6 f) f(x)= 4 x ,g(x)= 4 x-5 -7.

1.64. Podaj współrzędne wektora u, o jaki należy przesunąć wykres funkcji f, aby otrzymać wykres funkcji g, jeśli: a) f(x) = |x|, g(x) = |x – 1| + 8 b) f(x) = x ^ 3, g(x) = (x + 20) ^ 3 – 4 c) f(x) = x ^ 4, g(x) = (x + 3) ^ 4 – 1 d) f(x) = 1/2 * x ^ 2, g(x) = 1/2 * (x – 1) ^ 2 + 4 e) f(x) = 3sqrt(x), g(x) = 3sqrt(x + 2) + 6 f) f(x)= 4 x ,g(x)= 4 x-5 -7.