...

1.72. Rozwiąż dane równanie. a) x+1 2 2x+1 x+2x-3x²-1 2x-2x + b) 3x²-3 6x-6 3x-1 2x+3 d) 1) x+2 2x-1 x+2 =x-2 x+2 x-1 1-x -1 d) 2 4x 1 + 3 x+2 3 f) 4x² 1 x²+27 9-3x+x² b) X 2x-2 x-1 x+2 x²+x-2 2 2x+4 + x x+4 16-x² f) 2 16x-4 2x-1 b) 3 2 3 x x+1 x-1 d) 3 1 2 x²+8 x²-4 x²-2x+4 4 X 1. Ułamki algebraiczne. Równania i nierówności wymierne Funkcje wymierne 3x x²-2x-3x²- 3x 2 5 21 b) + -2 x²-5x+6x-4x²+x+6 8 11 x²-4x+3 x²+x-2 x2-x-6 x-2x²-5x+6 5 2x 9 d) + x²-x-2 x²+4x+3 x²+x-6 x²+2x²-5x-6

1.72. Rozwiąż dane równanie. a) x+1 2 2x+1 x+2x-3x²-1 2x-2x + b) 3x²-3 6x-6 3x-1 2x+3 d) 1) x+2 2x-1 x+2 =x-2 x+2 x-1 1-x -1 d) 2 4x 1 + 3 x+2 3 f) 4x² 1 x²+27 9-3x+x² b) X 2x-2 x-1 x+2 x²+x-2 2 2x+4 + x x+4 16-x² f) 2 16x-4 2x-1 b) 3 2 3 x x+1 x-1 d) 3 1 2 x²+8 x²-4 x²-2x+4 4 X 1. Ułamki algebraiczne. Równania i nierówności wymierne Funkcje wymierne 3x x²-2x-3x²- 3x 2 5 21 b) + -2 x²-5x+6x-4x²+x+6 8 11 x²-4x+3 x²+x-2 x2-x-6 x-2x²-5x+6 5 2x 9 d) + x²-x-2 x²+4x+3 x²+x-6 x²+2x²-5x-6

Zobacz!