1.73. Bartek i Jurek postanowili zmierzyc odległość namiotu od przystani za po mocą swoich kroków (idąc tą samą trasa). Bartek stawia kroki o długości 48 cm , zaś Jurek – o długości 56 cm. W jakiej odległości od namiotu znajduje się przystań, jeśli ślady stóp chłopców pokryły się 15 razy (ostatni ślad na brzegu jeziora)? Wynik podaj w metrach

1.73. Bartek i Jurek postanowili zmierzyc odległość namiotu od przystani za po mocą swoich kroków (idąc tą samą trasa). Bartek stawia kroki o długości 48 cm , zaś Jurek – o długości 56 cm. W jakiej odległości od namiotu znajduje się przystań, jeśli ślady stóp chłopców pokryły się 15 razy (ostatni ślad na brzegu jeziora)? Wynik podaj w metrach