1.74. Dana jest funkcja f. Napisz wzór funkcji, której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji f względem osi OX. Naszkicuj wykresy obu funkcji w jednym układzie współrzędnych.

 1.74. Dana jest funkcja f. Napisz wzór funkcji, której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji f względem osi OX. Naszkicuj wykresy obu funkcji w jednym układzie współrzędnych.