1.82. Na rysunku jest przedstawio ny wykres funkcji f. Dla każdej z funkcji g(x) = f(- x) oraz h(x) = – f(x) podaj: a) zbiór argumentów, dla których ta funkcja przyjmuje wartości ujemne b) maksymalne przedziały, w których ta funkcja jest rosnąca c) największą wartość tej funkcji d) współrzędne punktu przecięcia wy kresu tej funkcji z osią OY. 1.83.

1.82. Na rysunku jest przedstawio ny wykres funkcji f. Dla każdej z funkcji g(x) = f(- x) oraz h(x) = – f(x) podaj: a) zbiór argumentów, dla których ta funkcja przyjmuje wartości ujemne b) maksymalne przedziały, w których ta funkcja jest rosnąca c) największą wartość tej funkcji d) współrzędne punktu przecięcia wy kresu tej funkcji z osią OY. 1.83.