...

1.87. Wyznacz wszystkie wartości parametru m langle m in R) , dla których równanie gdzie x ^ 2 – (2 ^ m – 1) * x – 3(4 ^ (m – 1) – 2 ^ (m – 2)) = 0 ma dwa rozwiązania rzeczywiste różnych znaków.

 1.87. Wyznacz wszystkie wartości parametru m langle m in R) , dla których równanie gdzie x ^ 2 – (2 ^ m – 1) * x – 3(4 ^ (m – 1) – 2 ^ (m – 2)) = 0 ma dwa rozwiązania rzeczywiste różnych znaków.

Zobacz!

Dodaj komentarz