1.93. Wyznacz dziedzinę równania: a) d) x/(x ^ 2 + 1) = x – 1 x/((x + 4) ^ 2) = 3/(x ^ 2 – 9) b) e) (2x)/(x(x + 1)) = 0 (sqrt(x))/(x – 1) = 0 c) f) (3x – 6)/(25 – x ^ 2) = (x ^ 2)/x 1/(sqrt(x)) = 3/(4 – x ^ 2)

1.93. Wyznacz dziedzinę równania: a) d) x/(x ^ 2 + 1) = x – 1 x/((x + 4) ^ 2) = 3/(x ^ 2 – 9) b) e) (2x)/(x(x + 1)) = 0 (sqrt(x))/(x – 1) = 0 c) f) (3x – 6)/(25 – x ^ 2) = (x ^ 2)/x 1/(sqrt(x)) = 3/(4 – x ^ 2)