1.94. Odczytaj z wykresu funkcji f argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartość 1. Następnie rozwiąż algebraicznie równanie

1.94. Odczytaj z wykresu funkcji f argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartość 1. Następnie rozwiąż algebraicznie równanie