1. Jola wykonała obliczenia: 1. (1 + 3/4) ^ – 1 = 4/7 Poprawne obliczenia są: ll. root(3, 0, 2 ^ 6) = 0, 04 A. tylko w przykładzie II przykładach li II C. tylko w 1. (2 + sqrt(5))/2 = 1 + sqrt(5) B. tylko w przykładach li Il D. we wszystkich przykładach

1. Jola wykonała obliczenia: 1. (1 + 3/4) ^ – 1 = 4/7 Poprawne obliczenia są: ll. root(3, 0, 2 ^ 6) = 0, 04 A. tylko w przykładzie II przykładach li II C. tylko w 1. (2 + sqrt(5))/2 = 1 + sqrt(5) B. tylko w przykładach li Il D. we wszystkich przykładach