1. W trójkącie ABC na rysunku obok kąt przy wierzchołku A jest równy 60 degrees . Dwusieczna ką ta ACB przecina bok AB w punkcie D. Jeżeli |CD| = |DB| to kąt ACB ma miarę: A. 90° C. 70° B. 80° D. 60°

1. W trójkącie ABC na rysunku obok kąt przy wierzchołku A jest równy 60 degrees . Dwusieczna ką ta ACB przecina bok AB w punkcie D. Jeżeli |CD| = |DB| to kąt ACB ma miarę: A. 90° C. 70° B. 80° D. 60°