1. Wierzchołkiem paraboli, będącej wykresem funkcji kwadratowej f(x) = – 3 * (x + 2) ^ 2 jest punkt o współrzędnych: A. (2, 0) B. (- 2, 0) C. (- 3, – 2) D. (- 3, 2)

 1. Wierzchołkiem paraboli, będącej wykresem funkcji kwadratowej f(x) = – 3 * (x + 2) ^ 2 jest punkt o współrzędnych: A. (2, 0) B. (- 2, 0) C. (- 3, – 2) D. (- 3, 2)