...

10. Na rysunku obok przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x). -3-21 Wykres funkcji określonej wzorem g(x) = f(x) znajduje się na rysunku: A. B. 3 y= g(x) 1 4-3-2 12 4 C. –5–3-2-1 2 3 1 -1 -2 D. 1 4-3-2-1 y=gb 0 23 4X 42 Matematyka Zbiór zadań. Klasa 2 Zakres rozszerzony 11. Dziedziną funkcji jest przedział (-3, 2). Wykres funkcji przekształcono przez

10. Na rysunku obok przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x). -3-21 Wykres funkcji określonej wzorem g(x) = f(x) znajduje się na rysunku: A. B. 3 y= g(x) 1 4-3-2 12 4 C. –5–3-2-1 2 3 1 -1 -2 D. 1 4-3-2-1 y=gb 0 23 4X 42 Matematyka Zbiór zadań. Klasa 2 Zakres rozszerzony 11. Dziedziną funkcji jest przedział (-3, 2). Wykres funkcji przekształcono przez

Zobacz!