...

11. Dziedziną funkcji jest przedział (-3, 2). Wykres funkcji przekształcono przez symetrię osiową względem osi OY i otrzymano wykres funkcji Dziedziną funkcji g jest przedzial: (-2.3) C (-3, 2) D. (-3, 2) 12. Zbiorem wartości funkcji f jest przedział (-5, 1

11. Dziedziną funkcji jest przedział (-3, 2). Wykres funkcji przekształcono przez symetrię osiową względem osi OY i otrzymano wykres funkcji Dziedziną funkcji g jest przedzial: (-2.3) C (-3, 2) D. (-3, 2) 12. Zbiorem wartości funkcji f jest przedział (-5, 1

Zobacz!