...

12. Zbiorem wartości funkcji f jest przedział (-5, 1). Wykres funkcji przekształ cono przez symetrię osiową względem osi OX i otrzymano wykres funkcji g. Wskaź A. (-2, 3) zbiór wartości funkcji g B. (-5,1) C. (-1,5) D. (-1,5) A. (-5, 1)

12. Zbiorem wartości funkcji f jest przedział (-5, 1). Wykres funkcji przekształ cono przez symetrię osiową względem osi OX i otrzymano wykres funkcji g. Wskaź A. (-2, 3) zbiór wartości funkcji g B. (-5,1) C. (-1,5) D. (-1,5) A. (-5, 1)

Zobacz!