...

13. Funkcja y = f(x) ma dwa miejsca zerowe: -3 oraz 1. Miejscami zerowymi funkcji y = f(x + 1) są liczby: A -2 oraz 2 B-4 oraz 0 C. -2 oraz 0 D-4 oraz 2 14. Na rysunku

13. Funkcja y = f(x) ma dwa miejsca zerowe: -3 oraz 1. Miejscami zerowymi funkcji y = f(x + 1) są liczby: A -2 oraz 2 B-4 oraz 0 C. -2 oraz 0 D-4 oraz 2 14. Na rysunku

Zobacz!