...

14. Na rysunku obok znajduje się wy. kres funkcji f, określonej w przedzia le (-1, 8). Wskaż zbiór rozwiązań równa- y=fw nia-f(x+1)-2. A-1 C. (2,4) B. (3, 5) D. (4,6) -2-1 234 15. Wykres funkcji jest przedsta

14. Na rysunku obok znajduje się wy. kres funkcji f, określonej w przedzia le (-1, 8). Wskaż zbiór rozwiązań równa- y=fw nia-f(x+1)-2. A-1 C. (2,4) B. (3, 5) D. (4,6) -2-1 234 15. Wykres funkcji jest przedsta

Zobacz!