...

15. Wykres funkcji jest przedstawiony w zadaniu 14. Wskaż zbiór rozwiązań nierówności f(x)+10. A. (2, 6) 8. (-1, 2) (6, 8) C (-8, -6) (-2, 1) D. (0,8) Zadania powtórzeniowe do rozdziału 1. 16. Dany jest punkt 8(4,-3) oraz wekt

15. Wykres funkcji jest przedstawiony w zadaniu 14. Wskaż zbiór rozwiązań nierówności f(x)+10. A. (2, 6) 8. (-1, 2) (6, 8) C (-8, -6) (-2, 1) D. (0,8) Zadania powtórzeniowe do rozdziału 1. 16. Dany jest punkt 8(4,-3) oraz wekt

Zobacz!