...

16. Dany jest punkt 8(4,-3) oraz wektor AB-1-2,5]. Oblicz a) współrzędne punktu A, b) współrzędne punktu C, jeśli AC = -3AB. 17. W trójkącie

16. Dany jest punkt 8(4,-3) oraz wektor AB-1-2,5]. Oblicz a) współrzędne punktu A, b) współrzędne punktu C, jeśli AC = -3AB. 17. W trójkącie

Zobacz!