...

17. W trójkącie ABC dane są: A(-7,-1), 8(5, 1) oraz BD-9,1], gdzie D to śro dek boku AC. Oblicz współrzędne punktu D oraz dugość boku AC.

17. W trójkącie ABC dane są: A(-7,-1), 8(5, 1) oraz BD-9,1], gdzie D to śro dek boku AC. Oblicz współrzędne punktu D oraz dugość boku AC.

Zobacz!