...

18. W trójkącie ABC dane są: A(-5, 2), B(3,-4), C(1, 5). Wyznacz współrzędne punktu D tak, aby figura ABCD była równoleglobokiem. Przelicitatzania wykresie funkeje 43 D 19. Dane pinky

18. W trójkącie ABC dane są: A(-5, 2), B(3,-4), C(1, 5). Wyznacz współrzędne punktu D tak, aby figura ABCD była równoleglobokiem. Przelicitatzania wykresie funkeje 43 D 19. Dane pinky

Zobacz!