...

19. Dane pinky A(0, 1) B(4,-1), c(5, 3), D(-3,-1), Korzystając z własności wektorda Wyk te coworokąt ABCD jest trapezem. 20. Fun trattona wzorem

19. Dane pinky A(0, 1) B(4,-1), c(5, 3), D(-3,-1), Korzystając z własności wektorda Wyk te coworokąt ABCD jest trapezem. 20. Fun trattona wzorem

Zobacz!